Национална Олимпийска Академия на БОК

Олимпийският и образователен център на НСА „Васил Левски“ бе открит през 2022 г. Каним всеки, който би желал да го посети със своите възпитаници.

Електронното списание „Олимпийски известия“ излиза на всеки три месеца. Автори на списанието са Олимпийското дружество на учителите и НОА на БОК

Всяка година в периода април-юни Олимпийското дружество на учителите организират художествен конкурс „Добродетелите в спорта“

НОА провежда инициативи и проекти през цялата година. Целта на тези дейности са разпространение на Олимпийското възпитание и образование в училище.

Новини и инициативи на НОА на БОК

Беседа, Изложба, Състезания в училище
Изложба, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Посещение на Олимпийския образователен център, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Викторина, Състезания в училище, Посещение на Олимпийския образователен център, Прожекция на филм-по повод честването на 130 годишнитата от пристигането на Швейцарските учители.
Беседа, Изложба, Презентация за СБГД – „Юнак“ участия на училището в състезания, 2018 и 1019 год.
Беседа, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители
Беседа, Изложба, Викторина, Състезания в училище
Викторина, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители
Беседа, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Посещение на Олимпийския образователен център, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Викторина, Състезания в училище, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Викторина, Състезания в училище
Беседа, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Изложба, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители
Във връзка с 100 годишнината на Български Олимпийски комитет и 40 годишнината на Национална Олимпийска Академия на България на 18 май 2023г  Олимпийският и образователен център на НСА бе посетен от г-н Томас Бах, председател на Международния Олимпийски Комитет. Като носител на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Академията г-н Бах емоционално възкликна: „Щастлив съм да се завърна в моя университет!“.  Впечатлен от музейната експозиция на Центъра, представена от проф. Лозан Митев, г-н Томас Бах остави своето послание в специалната книга за впечатления: „Сърдечни благодарности и поздравления към НСА – моят университет – за това, че популяризира олимпийските ценности по такъв превъзходен начин. С най-добри пожелания за блестящо бъдеще на олимпийския спорт в България.“

За повече информация от събитието натиснете тук

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

English