Национална Олимпийска Академия на бок

КОНФЕРЕНЦИИ и СЕМИНАРИ

30 март 2022г

Семинар на тема "Сътрудничеството с родителите и учителите в съвременните условия за подобряване здравното, двигателно и морално възпитание на учениците"

olympic.teachers.bg@gmail.com

Александър Дафинов, учител по физическо възпитание и спорт

English