Национална Олимпийска академия на бок

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Образователни материали за учители
по научен проект към НСА 2023

Интегриране и хармонизация на програма за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание

"Олимпийска брошура"
Научен проект към НСА 2023

Презентации - Научен проект към НСА 2023

Научен проект към НСА 2023

Интегриране и хармонизация на програма за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание

Олимпийска ваканция НСА 2023

Научен проект към НСА 2023
Интегриране и хармонизация на програма за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание

olympic.teachers.bg@gmail.com

Древни Олимпийски игри

гл. ас. Емилия Витанова

English