Национална Олимпийска академия на бок

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

130 години от пристигането на
Швейцарските учители в България - материали за учители

Образователни материали за учители
по физическо възпитание и спорт

Интегриране и хармонизация на програма за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание

Презентации - Научен проект към НСА 2023

Научен проект към НСА 2023

Интегриране и хармонизация на програма за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание

Олимпийска ваканция НСА 2023

Научен проект към НСА 2023
Интегриране и хармонизация на програма за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание

olympic.teachers.bg@gmail.com

Древни Олимпийски игри

гл. ас. Емилия Витанова

English