национална олимпийска академия българия

ОЛИМПИЙСКИ КЛУБОВЕ

Олимпийски клубове в страната

Ръководството на Национална олимпийска академия на БОК стига до идеята за създаване на малки структури за подготовка на специалисти, които целогодишно, да бъдат гръбнака на олимпийските просветители и дейци в НОА. Благодарение на това НОА през 1985 г., поставя началото на създаване на постоянни олимпийски просветно – образователни структури – Олимпийските клубове.

Цялата статия може да прочетете тук

Олимпийски клуб

Олимпийски клуб при НСА "Васил Левски"

 

Олимпийски клуб – НСА „Васил Левски” е студентска културно – просветна организация създадена през октомври 1985 г., която в продължение на повече от 20 години успя постепенно да се утвърди трайно в олимпийското движение у нас и да създаде свое място и авторитет в академичните и спортни среди. През месец април 1982 година Румяна Бойчева сформира група, която включва студенти от ВИФ – Лозан Митев, Васил Гиргинов, Петя Петрова и други за изучаване основите на олимпизма в рамките на образователен семинар ръководен от госпожа Надежда Лекарска. Дейността й не се ограничава само в рамките на подготовка и подбор за участници в МОА, но и поставя началото на постоянна младежка група с много висока ангажираност и привързаност към олимпийските идеи, вдъхновени от посещението на всички тях в Олимпия. Поради това, че по-голямата част от групата са студенти от ВИФ, възникват идеи за привличане на по-широк кръг студенти за нов тип културно – просветна работа в духа на олимпизма. Тази група взема участие в подготовката на НОА, като дейността й се състои в провеждане на срещи, беседи, привличане на студенти към идеите на олимпизма, организационна подготовка за провеждане на първата сесия на НОА. Срещите на групата се провеждат в БОК – сградата на ул. Марин Дринов, където е кабинета на Румяна Бойчева и в дома на Ефрем Ефремов, сподвижник – студент по журналистика от Софийския университет.
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ОТ ТУК
Олимпийски клуб

Клуб „БЛАГОЕВГРАД"

На 19.04.1990 г бе учреден Дискусионен олимпийски клуб в Благоевград. Присъстват 10 ентусиасти, млади хора, студенти и учители по физическо възпитание. Инициатори за създаването му са четвъртокурсници от НСА „Васил Левски“ ( тогава – ВИФ „Г.Димитров”): Даниела Томова, Димитър Томов и Сергей Радоев, участници в Сесиите на Националната олимпийска академия и завършили учебен курс по „Олимпизъм” при преподавателя по учебната дисциплина „История на физическата култура” Лозан Митев. Техни близки съидейници са Емил Ангелов, учител по физическо възпитание и спорт, Емилия Ангелова – учител и художник, която е и автор на емблемта на Олимпийски клуб – Благоевград и Антон Комитов – инжинер.
В учредителния протокол участниците си поставят следните цели и задачи:
– Изучаване, популяризиране и развитие на високо хуманните принципи и идеи в името на физическото
усъвършенстване, духовно израстване и нравствено възпитание на децата, младежта и
широката общественост:
– Подготовка за прилагане хуманните ценности на олимпийското движение в спорта, физическата култура и практика, използвайки разностранните познания, умения и възможности на своите членове.
– Да просвещава и подготвя своите членове, така също и млади преподаватели, млади специалисти, студенти и ученици в приложение и разпространение на хуманните ценности на олимпизма в спорта и практиката. 
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ОТ ТУК
Олимпийски клуб

Клуб „БУРГАС"

Олимпийски клуб „Бургас“ е създаден през 1996 година. Членове на клуба са учители по Физическо възпитание и спорт, ученици, треньори, студенти и преподаватели от Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров “, които подкрепят олимпийската идея и изповядват олимпийските идеали и ценности, завещани от барон Пиер дьо Кубертен. Основни дейности: Участие в Олимпийския ден и сесиите на Националната олимпийска академия, организиране на спортни празници, художествени изложби с олимпийска тематика, приобщаване на хората със специални образователни потребности към активен начин на живот, благотворителност. Сътрудничество с други организации: Община Бургас, РУО – Бургас, ОУ „Васил Априлов“, ОУ „А.Г.Коджакафалията“, Спортен клуб „Параспорт“, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, училища и спортни клубове от Бургаска област. Дейностите които развива клуба са: – Участие в дейности на НОА – Участие в сесиите на Националната олимпийска академия – конференции на БОК и НСА – разработване на програми за олимпийско образование в училищата Нели Йорданова, учител по ФВС.
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ОТ ТУК
Олимпийски клуб

Клуб „СОФИЯ”

Олимпийски клуб „София“ бе създаден на 28 ноември 1997г от една група вече завършили студенти и неколцина съмишленици и приятели в тенис клуб 33 в ж-к Борово, водени от светлите идеали на олимпизма и желанието да развиваме олимпийската идея. Това бяха Милена Генева, Кирил Стоянов, Цецка Божидарова, Христо Пъдарев, Силвия Такворян, Боряна Тончева, Катя Иванова, Лозан Митев, Зорница Иванова. Учредяването, изработването на Устав, избор на ръководство и контролни органи бе подпомогнато от Зорница, млад юрист, прегърнал нашите стремления за обществена деятелност. Така с много ентусиазъм и младежки дух ние решихме да продължим да работим на полето на Олимпизма след завършване на спортната академия. Видяхме възможнаст да интегрираме усилията на всички които напускат студентските скамейки, но остават дълбоко свързани с олимпийските ценности и възможността за тяхното пренасяне и в професионалната си дейност. Нашата цел бе не просто да създадем още един клуб. Съзнателно търсехме нашето ситуиране в правния мир от спортни организации с цел да поставим дейността на едно ново организационно ниво – разработване на проекти и участие в такива. Считахме, че е добре да бъдем едно логично продължение на ОК в НСА, но на едно друго организационно ниво. Мисля, че в началото това се получаваше. ОК „София“ има своя скромен принос в организирането и провеждането на сесиите на НОА. Няма да се спирам подробно на фактологията, но ще кажа, че по всеобщо мнение сесиите, организирани със активното участие на ОК „София“, се отличават със своята колоритност и се помнят като едни от най- вълнуващите. Ще се спра обаче за кратко на обстоятелството, че ОК „София“ се зае с организирането на сесиите на НОШ от 2001г до 2005г. като това бяха може би най – трудните години за оцеляването и съхранението на духа и традициите на НОА. Вероятно си спомняте, че 2001 година БОК реши да създаде БОА, която припозна като легитимен форум за олимпийска дейност.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТУК

Олимпийски клуб

Клуб „Олимпиец-Радомир”

Клуб „Олимпиец- Радомир” е основан на 30.04.2004 година и отбеляза своя 15-годишен юбилей на 05.12.2019 година, с Олимпийски празник в МКИЦ „Европа”. В клуба участват към настоящия момент 27 членове. Сдружението е регистрирано с идеална цел и води редовен организационен живот. Фигурира в Агенцията по вписванията, като ежегодно внася задължителните документи в НАП и Агенцията по вписванията. Клубът приема на своите Общи събрания всяка година план за дейностите през предстоящата Олимпийска година.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТУК

Олимпийски клуб

Олимпийски клуб Босилеград

Олимпийски клуб Босилеград представлява младежко сдружение на студенти  и ученици от Босилеград, които споделят и приемат да работят за развитието на хуманните измерения на телесното възпитание и спорта, насочени към облагодаряване и хармоничното въздигане на човешката личност.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТУК

Олимпийски клуб

Олимпийския клуб „Малки олимпийци” при 35 СЕУ „Добри Войников”

Дейностите на клуба
  1.  Работа по проекти: „Спорт в училище” по Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община; Ден на инициативите – Нашият училищен спортен празник – проект „Заедно в спорта, заедно в училище”; Спортнен празник на р-н Лозенец.
  2. Спортен празник под мотото „Ден на толерантността”.
  3. Работата по инициативата „Връстници обучават връстници” по теми свързани с Олимпийското възпитание и образование.
  4. Участие в Юнашките игри.
  5. Откриване на Олимпийската учебна година с Олимпийски празник в с. Железница.
  6. Участие с учители и ученици в традиционното факелно бягане по случай Международния Олимпийски ден.
  7. Ежегодно връчване на преходен олимпийски медал.  
  8. Участие в сесийте на НОА на БОК 
  9. Организирането на изложби на Олимпийска тематика. 
  10. Сътрудничеството и добро взаимодействие с Олимпийския клуб при 55.СУ „Петко Каравелов”, Олимпийския клуб при 191.ОУ Железница и Олимпийски клуб Босилеград.                                                                                                                                                 Програмата на клуба за 2021/2022г. изтеглете тук. Отчет на клуба за 2020/2021, изтеглете тук.  
Олимпийски клуб

Олимпийски клуб "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - Чикаго

Неофициално Олимпийски клуб “Васил Левски” в Чикаго, съществува още преди да дойда в САЩ. Преди мен по различно време тук са пристигнали и заживяли първият председател на Олимпийски клуб “Васил Левски” в НСА – Олег Вачев. В щата Флорида е Теофил Николов, който освен бивш председател на клуба в НСА, е дал идеята за традиционното Олимпийско факелно бягане на 23 юни. В столицата Вашингтон е и бившият председател Ирина Иванова. Всички ние сме различни генерации, от различни краища на България сме и ни обединява работата в Олимпийския клуб към НСА и разбира се, обичта ни към проф. Лозан Митев.
Олимпийският клуб в НСА ми даде много, на първо място любов, почувствах се ценен. Затвърдих много знания, умения, навици, създадох приятелства за цял живот. Ние студентите си влияехме взаимно и израствахме заедно като специалисти. В този най-градивен период от моето следване, председател на Олимпийския клуб беше Надя Кюркчиева! Смея да твърдя, че тя вярваше в мен, повече от мен самия, за което съм и безкрайно благодарен! Мога много да разкажа за всеки олимпиец поотделно, но няма да ни стигне мястото.
През 2017г., на 08 април основахме формално Олимпийски клуб “Васил Левски” Чикаго, казвам формално, защото ние винаги работим заедно и си помагаме!
Основните членове, освен мен, са Олег Вачев, Теофил Николов, Ирина Иванова, Станислав Станимиров, Георги Георгиев, а неофициално всички приятели с които работим. ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК
Олимпийски клуб

Олимпийски клуб 191ОУ "Отец Паисий" - с. Железница

Олимпийски клуб 191ОУ „Отец Паисий“ – с. Железница. Създаден през септември 2017г. Председател- Яна Маринова – учител ФВС. Контакти:qnamarinova191ou@abv.bg, фейсбук страница-Олимпийски клуб 191ОУ. Основна цел на клуба е разпространение и утвърждаване на хуманните ценности , като най-ефективен подход за осъществяване на възпитателната работа чрез спорта в училище. Работата на ОК е насочена към изграждане на доблестни и силни личности, уважаващи Честната игра и усилията на противника, и насърчаване на творческите изяви на учениците.     

ИЗТЕГЛЕТЕ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТУК

Олимпийски клуб

Олимпийски клуб при 55 СУ "Петко Каравелов"

Олимпийският клуб в 55СУ „Петко Каравелов“ бе учреден през пролетта на 2018г. С общи усилия и на учителите по ФВС в нашето училище задружната им работа с Национална олимпийска академия успяхме да дадем старт на нашият клуб. Това се случи на 26 март 2018г. Активното му начало официално бе поставено от двама от настоящите ръководители на клуба – Желко Насев и Александър Русев. На официална програма по учредяването на клуба, децата представиха изложба на значими, успешни български спортисти достойни за пример. С предаване на олимпийския флаг от страна на професор Лозан Митев , председател на НОА, към директора на училището госпожа Таня Панчева официално бе открита олимпийската дейност на клуба. Олимпийският клуб при 55-то училище има за цел да предава родните обичаи и традиции на своите възпитаници. Също така и чисто хуманните човешки взаимоотношения. Чрез дейностите, които организираме ние се стремим да изграждаме хармонични личности, които знаят как да работят съгласувано и са готови за изява пред публика, представяйки се по най-благороден начин. Отбелязваме значими дати не само в спорта, но и в българската история. Организираме спектакли, изложби и състезания. Основната мисия, на клуба е да развива и изгражда подрастващите чрез целогодишна възпитателно-образователна програма, обединявайки родителите, учителите и учениците в обща мисия за изграждане на доблестно и хуманно младо общество. Клубът се ръководи от четиримата учители по физическо възпитание и спорт Мариян Галчев, Желко Насев, Любомир Георгиеви и Александър Русев приели да работят безкористно, на доброволен принцип за изграждането на своите възпитаници. Всяка седмица членският състав на клуба се събира и дискутира възможни подобрения в учебно-образователните занимания, планува детайлно изявите на по-младите олимпийци, предизвикателствата пред нас и възможности за развитие. Най-голям принос за развитието на нашите малди олимпийци имат Юнашките Игри, чийто създател е Желко Насев. Те най-пълноценно насърчават възпитанието на младото поколение в нравствени добродетели, дух на толерантност и уважение на нашите родни традиции и обичаи. Традиционният ни коледен олимпийски празник дава възможност за изява на ученици от 1-4 клас, в него учениците представят своите спортни, културни и театрални качества пред родителите и своите учители.
ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ОТ ТУК
Олимпийски клуб

Олимпийско дружество на учителите

Олимпийско дружество на учителите /ОДУ/ бе създадено през 2017 година от участниците в Национална конференция по проблемите на Олимпийското възпитание, организирана от НОА на БОК. Това е организация създадена от учители работещи в областта на Олимпизма. В нея членуват 14 учители, като участието е доброволно. Освен членове, в дружеството са приобщени приятели и сътрудници – предимно учители и студенти.
Като учители в съвременната образователна система, ние се убедихме в силата на Олимпийското възпитание което според нас е безусловно необходима част от нашата педагогическа работа. Без духовно и морално възпитание, двигателната подготовка не може да осъществи истинските цели на физическото възпитание в училище. Не може да се изгражда пълноценно личността на нашите възпитаници.Създаването на нашето дружество произтича от вдъхновението и културното влияние на академичното ни обучение от една страна, и школовката, през която ние минахме като участници и ръководители в дейностите на Националната олимпийска академия на БОК. Този опит ни научи, че успехът и авторитетът на нашата професия, както и достойнството ни като учители може да се постигне в съвременните условия само, ако сме обединени, ако си помагаме и ако обменяме нашия опит, идеи и инициативи.

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

Олимпийски клуб

Олимпийски Студентски Клуб към Технически Университет - Варна

Олимпийската история на ТУ Варна започва през 2005 г., когато ст. пр. Николай Янчев постъпва на работа в университета. Като дългогодишен участник в олимпийското движение, той продължава да взема участие в сесии на НОА, като получава покани вече като представител на университета.
Първите студенти от ТУ Варна участвали в сесия на НОА през 2017 г. са Валентина Илиева и Петър Йовев от специалност „Компютърни системи и технологии“, когато в университета се получава покана за участие, заедно с квота за двама студенти.
От тогава, ТУ Варна е редовен участник в сесиите на НОА с изключение на 2020 г., когато заради епидемиологичната обстановка сесията се провежда смесено, присъствено в гр. София и онлайн.
Идеята за учредяване на олимпийски клуб в университета идва от студентката Камелия Йорданова, която през 2019 г. участва за първи път в НОА заедно с колегата си Християн Витанов. При връщане от сесията в базата на НСА в гр. Равда, Йорданова впечатлена от участието си в сесията, предлага на ст. пр. Николай Янчев да направят ОК в ТУ Варна. Така, след започването на академичната година започва организация и подготовка за създаването на ОК в ТУ Варна.
На 25.02.2020 г. е насрочено учредителното събрание на новия клуб. Присъстват 9 човека. За първи председател е избран Марио Маринов. Тогава се приема и устава на клуба. Освен него, клубът приема и своя емблема, и програма със събития, а ст. пр. Николай Янчев поръчва и дарява знаме с емблемата на клуба.
От тогава, студентски олимпийски клуб (СОК) на ТУ Варна взема дейно участие в спортната дейност на университета, като я подпомага и допълва със свои събития. Участва редовно и в сесиите на НОА.
През 2021 г., за председател на клуба е избран първокурсникът Алекс Орозов.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ОТ ТУК

Олимпийски клуб

Олимпийски клуб при 202 ОУ "Христо Ботев"

Олимпийският клуб при 202 ОУ „Христо Ботев“ – с.Долни Пасарел е създаден през 2019 год. от учителя по ФВС-Катрин Христова. Основна цел на клуба е разпространение и утвълждаване на хуманните измерения на спорта в училище и изграждане на достойни и отговорни личности, обогатяване двигателната култура на учениците, знания за Олимпизма и Олимпийските принципи.
Работя с учениците от 1 до 7 клас. Основна дейност на клуба е организиране на училищни Олимпийски изяви. Една от значимите прояви е провеждането на Олимпийски ден-Честна игра. Подготовката на Олимпийския ден започва в началото на учебната година в часовете по физическо възпитание и спорт. С учениците се провеждат беседи на Олимпийска тематика. Те подготвят проекти свързани с Олимпийската слава на България , Олимпийските символи и принципи. Провеждането на лятна Олимпийска академия е традиция в нашето училище. В нея учениците имат възможност да обогатят двигателната си култура,включвайки се в разнообразни спортни занимания и активности. Дискутираме различни теми, свързани с Добродетелите в спорта и тайнството на древните Олимпийски игри. Учениците активно се включват в худ. конкурс „Добродетелите в спорта“ организирано от Олимпийското дружество на учителите по ФВС.
Олимпийски клуб 202 ОУ активно работи с Олимпийският клуб на 191 ОУ – с. Железница. Съвместната дейност включва спортни празници и обмен на опит.
Клубът е награден през 2022 година на 40-тата сесия на НОА на БОК с плакет, за принос в развитието на Националната Олимпийска Академия и Олимпийското движение в България.
Катрин Христова, учител по ФВС

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ОТ ТУК

Олимпийски клуб

Олимпийски клуб ОУ "Стефанов Стефанов" гара Елин Пелин

На 23 юни 2023 г., в деня на международния олимпийски ден, се учреди Олимпийски клуб на ОУ „Стефанов Стефанов” – гара Елин Пелин, община Елин Пелин, София област
Точно на международния олимпийски ден – 23 юни, учениците от ОУ”Стефан Стефанов” – гара Елин Пелин, които взеха участие в „Олимпийска ваканция 2023”, заедно със своята учителка по Физическо възпитание и спорт – Росица Маринова, учредиха Олимпийски клуб на ОУ”Стефан Стефанов” – гара Елин Пелин.
Незабравим ще остане всеки един ден от Олимпийската ваканция – факелното шествие, лекоатлетическия трибой, посещението на музея на спорта в НСА, беседата на екипа на Олимпийски клуб на НСА и поздрава на проф. Лозан Митев, срещата с олимпийската шампионка Тереза Маринова, откриването на училищния Олимпийския кът, художествения пленер, учредяване на Олимпийския клуб – прекрасни, неповторими, вълнуващи дни.
И всяко дете, положило подпис върху Учредителния протокол, който е поставен на почетно място в олимпийския кът, ще знае и помни даденото обещание: „От името на всички учредители обещаваме, че с рицарски дух ще защитаваме и утвърждаваме олимпийските ценности и добродетели за честта и славата на спорта в нашето училище.”

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

olympic.teachers.bg@gmail.com

Олимпийско дружество на учителите

Олимпийско дружество на учителите

English