НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИЙСКА АКАДЕМИЯ НА БОК

ОЛИМПИЙСКО ДРУЖЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ

Олимпийско дружество на учителите е организация работеща от 2017г. Дружеството бе създадено по време на национална Олимпийска конференция за учители проведена  в Национална Спортна Академия „Васил Левски“. На 01 ноември 2021г дружеството е регистрирано като сдружение с нестопанска цел. Сдружението е част от структурата на Национална Олимпийска Академия на Български Олимпийски Комитет

www.olympicteachersbg.com / Facebook / olympic.teachers.bg@gmail.com / olympic.journal.bg@gmail.com

Защо и кога бе основано дружеството?

 • Политика БОК за развитие на сътрудничеството
 •  Трудностите и ограниченията в работата на учителя по физическо възпитание и спорт

 • Издигане авторитета на институционално и педагогическо равнище на учителя по ФВ

 

Цели на олимпийското дружество на учителите

 • Взаимна помощ и сътрудничество между учители

 • Обмен на опит и идеи за работа

 • Информационна мрежа

 • Провеждане на координирани и общи прояви

 • Сътрудничество с Националната олимпийска академия

 • Съвместна работа със студенти от НСА „Васил Левски“

Членове на дружеството
– Мила Ацева /35 СЕУ „Добри Войников“/
– Славчо Хардалиев /20 СОУ „Тодор Минков“/
– Мая Томанова / СМГ „Паисий Хилендарски“/
– Александър Русев /55 СУ „Петко Каравелов“/
– Яна Маринова /191 ОУ – Отец Паисий/Габриела Валтерова /ПМГ Перник/
– Мартин Мандалски /Перник/
– Желко Насев /55 СУ „Петко Каравелов“/
– Ваня Йорданова /НСА „Васил Левски“/
– Любомир Георгиев /55 СУ „Петко Каравелов“/
– Мариян Галчев /55 СУ „Петко Каравелов“/

Основни дейности

1. Спортни празници – Олимпийски ученически игри в цялата страна

2. Педагогически инициативи

 – Честване на важни дати от историята на България;провеждане на художествени конкурси за ученици в цяла България;

 – образователни материали в помощ на учители

– подпомагане провеждането на конференции и семинари като част от структурата на Национална Олимпийска Академия на БОК.

3. Издаване на Олимпийско списание „Олимпийски известия“ – с цел:

 – Повишаване авторитета на учителят по ФВС;

– Популяризиране на Олимпийското възпитание в училищата;

– Представяне на добри практики и методи за Олимпийско възпитание;

4. Създаване на единна общност работеща с общи цели.

5. Създаване на информационен канал за учители:

olympicteachersbg.com

Facebook

Организация на форуми и инициативи на Национална Олимпийска Академия на БОК

 • Национални Олимпийски конференции
 • Участие и подпомагане организацията на годишните сесии на НОА на БОК
 • Участие във форуми на БОК и НОА

Основни теми и проблеми, по които ние търсим обмен на идеи, опит и предложения

 

 • Провеждане на обсъждания по актуални проблеми на физическото възпитание в училище;

 • Провеждане на съвместни изследвания и участия в педагогически форуми;

 • Провеждане на постоянна популяризаторска дейност за утвърждаване на хуманизма в училище;

 • Показни акции;

 • Развитие на сътрудничество със спортни и туристически организации за педагогическа работа извън училищната среда;

 • Разширяване на интердисциплинарната връзка между преподаватели и обмен на този опит;

 • Мотивация за култура в часовете по физическо възпитание.

Перспективи за развитие

 •  Приобщаване на нови членове, особено сред студентите

 •  Разширяване на платформата от информация, която да бъде ползвана от учители; 

 •  Въвеждане на интерактивен форум за обсъждания;

 •  Разработка на методически материали по проблемите на Олимпийското и хуманитарно възпитание в училище;

 •  Разширяване на сътрудничеството;

 •  Провеждане на нови инициативи през година;

 •  Създаване на електронен бюлетин на учителите по физическо възпитание в България;

 •  Насърчаване на местни обединения – дружества на учителите по ФВС; 

 •  Задълбочаване на сътрудничеството и поемане на цялостната организация на сесиите на НОА за учители.

Цялата информация за дружеството изтеглете тук

Олимпийският и образователен център на НСА „Васил Левски“ бе открит през 2022 г. Каним всеки, който би желал да го посети със своите възпитаници.

Електронното списание „Олимпийски известия“ излиза на всеки три месеца. Автори на списанието са Олимпийското дружество на учителите и НОА на БОК

Всяка година в периода април-юни Олимпийското дружество на учителите организират художествен конкурс „Добродетелите в спорта“

НОА посвещава 2024 год. на пристигането на Швейцарските учители в България. През цялата година се предвиждат събития посветени на учителите.

НОА провежда инициативи и проекти през цялата година. Целта на тези дейности са разпространение на Олимпийското възпитание и образование в училище.

olympic.teachers.bg@gmail.com

Олимпийско дружество на учителите

Олимпийско дружество на учителите

Всеки който споделя нашите педагогически възгледи е добре дощъл, пишете ни!

English