НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИЙСКА АКАДЕМИЯ НА БОК

ОЛИМПИЙСКО ДРУЖЕСТВО

Олимпийско дружество на учителите е организация работеща от 2017г. Дружеството бе създадено по време на национална Олимпийска конференция за учители проведена  в Национална Спортна Академия „Васил Левски“. На 01 ноември 2021г дружеството е регистрирано като сдружение с нестопанска цел. Сдружението е част от структурата на Национална Олимпийска Академия на Български Олимпийски Комитет

www.olympicteachersbg.com / Facebook / olympic.teachers.bg@gmail.com / olympic.journal.bg@gmail.com

Защо и кога бе основано дружеството?

 • Политика БОК за развитие на сътрудничеството
 •  Трудностите и ограниченията в работата на учителя по физическо възпитание и спорт

 • Издигане авторитета на институционално и педагогическо равнище на учителя по ФВ

 

Цели на олимпийското дружество на учителите

 • Взаимна помощ и сътрудничество между учители

 • Обмен на опит и идеи за работа

 • Информационна мрежа

 • Провеждане на координирани и общи прояви

 • Сътрудничество с Националната олимпийска академия

 • Съвместна работа със студенти от НСА „Васил Левски“

Членове на дружеството
– Мила Ацева /35 СЕУ „Добри Войников“/
– Славчо Хардалиев /20 СОУ „Тодор Минков“/
– Мая Томанова / СМГ „Паисий Хилендарски“/
– Александър Русев /55 СУ „Петко Каравелов“/
– Яна Маринова /191 ОУ – Отец Паисий/Габриела Валтерова /ПМГ Перник/
– Мартин Мандалски /Перник/
– Желко Насев /55 СУ „Петко Каравелов“/
– Ваня Йорданова /НСА „Васил Левски“/
– Любомир Георгиев /55 СУ „Петко Каравелов“/
– Мариян Галчев /55 СУ „Петко Каравелов“/

Основни дейности

1. Спортни празници – Олимпийски ученически игри в цялата страна

2. Педагогически инициативи

 – Честване на важни дати от историята на България;провеждане на художествени конкурси за ученици в цяла България;

 – образователни материали в помощ на учители

– подпомагане провеждането на конференции и семинари като част от структурата на Национална Олимпийска Академия на БОК.

3. Издаване на Олимпийско списание „Олимпийски известия“ – с цел:

 – Повишаване авторитета на учителят по ФВС;

– Популяризиране на Олимпийското възпитание в училищата;

– Представяне на добри практики и методи за Олимпийско възпитание;

4. Създаване на единна общност работеща с общи цели.

5. Създаване на информационен канал за учители:

olympicteachersbg.com

Facebook

Организация на форуми и инициативи на Национална Олимпийска Академия на БОК

 • Национални Олимпийски конференции
 • Участие и подпомагане организацията на годишните сесии на НОА на БОК
 • Участие във форуми на БОК и НОА

Основни теми и проблеми, по които ние търсим обмен на идеи, опит и предложения

 

 • Провеждане на обсъждания по актуални проблеми на физическото възпитание в училище;

 • Провеждане на съвместни изследвания и участия в педагогически форуми;

 • Провеждане на постоянна популяризаторска дейност за утвърждаване на хуманизма в училище;

 • Показни акции;

 • Развитие на сътрудничество със спортни и туристически организации за педагогическа работа извън училищната среда;

 • Разширяване на интердисциплинарната връзка между преподаватели и обмен на този опит;

 • Мотивация за култура в часовете по физическо възпитание.

Перспективи за развитие

 •  Приобщаване на нови членове, особено сред студентите

 •  Разширяване на платформата от информация, която да бъде ползвана от учители; 

 •  Въвеждане на интерактивен форум за обсъждания;

 •  Разработка на методически материали по проблемите на Олимпийското и хуманитарно възпитание в училище;

 •  Разширяване на сътрудничеството;

 •  Провеждане на нови инициативи през година;

 •  Създаване на електронен бюлетин на учителите по физическо възпитание в България;

 •  Насърчаване на местни обединения – дружества на учителите по ФВС; 

 •  Задълбочаване на сътрудничеството и поемане на цялостната организация на сесиите на НОА за учители.

Цялата информация за дружеството изтеглете тук

Художествен конкурс
"ДОБРОДЕТЕЛИТЕ В СПОРТА"

Всяка година в периода април-юни Олимпийското дружество на учителите организират художествен конкурс

„Добродетелите в спорта“

Електронно списание
"Олимпийски известия"

Електронното списание „Олимпийски известия“ излиза на всеки три месеца. Автори на списанието са Олимпийското дружество на учителите и НОА на БОК

olympic.teachers.bg@gmail.com

Олимпийско дружество на учителите

Олимпийско дружество на учителите

Всеки който споделя нашите педагогически възгледи е добре дощъл, пишете ни!

English