ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ

ОЛИМПИЙСКО СПИСАНИЕ

Електронно списание „Олимпийски известия“ е създадено с цел повишаване авторитета на учителят по физическо възпитание и спорт, както и разпрастранение на Олимпийски модели на възпитание в образователната система. Списанието излиза единствено в електронен вариант на всеки три месеца. Всеки учител, който иска да сподели с нас своята работа може да ни пише на olympic.journal.bg@gmail.com. Автори на списанието са Олимпийското дружество на учителите, както и НОА на БОК

 

Електронно списание "Олимпийски известия"

Брой 6ти на „Олимпийски известия“ се посвещава на 40 годишнината на Национална Олимпийска академия на БОК и всички деятели в Олимпийските клубове на България, които работят вече 40 години в името на Олимпийското образование и възпитание на нашите деца
ПРИВЕТСТВИЕ ПО СЛУЧАЙ 40 ГОДИШНИНАТА НА НОА НА БОК – Проф. Л. Митев, председател на НОА;  40 ГОДИНИ ОЛИМПИЙСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ, гл. ас. Е. Витанова, преподавател към НСА;  СЕСИИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИЙСКА АКАДЕМИЯ – 40 ГОДИНИ, гл. ас. Е. Витанова; ОЛИМПИИЙСКИ  КЛУБОВЕ, гл. ас. Е. Витанова; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ПРИ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гл. ас. Е. Витанова; РАЗВИТИЕ НА ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ БЛАГОЕВГРАД, доц Д. Томова; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ „БУРГАС“, Н. Йорданова, учител по ФВС; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ „СОФИЯ“, Л. Радкова, председател на клуба; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ „ОЛИМПИЕЦ“  РАДОМИР, Д.Андонова, учител по литература; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ БОСИЛЕГРАД, Ж. Насев, учител по ФВС; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ПРИ 35.СЕУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, М. Ацева, учител по ФВС; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ЧИКАГО, Н. Василев, председател на ОК Васил Левски“ -Чикаго; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ПРИ 191 „ОТЕЦ ПАИСИИ“, С. ЖЕЛЕЗНИЦА, Я. Маринова, учител по ФВС; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ПРИ 55 СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“, А. Русев, учител по ФВС; ОЛИМПИЙСКО ДРУЖЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ, В. Йорданова, председател ОДУ; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ПРИ ТУ ВАРНА, Н. Янчев, ст.пр. към ТУ Варна;  ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ПРИ 202 ОУ, К. Христова, учител по ФВС; ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ПРИ ОУ „СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ“, Гара Елин Пелин Р.Маринова, учител по ФВС

 

Електронно списание "Олимпийски известия"

ека ни е честита 80 годишнината на Академията...."
 80 ГОДИНИ НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, СЛОВО НА ПРОФ. ЛОЗАН МИТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСА
 ОЛИМПИЙСКИ ОБЛРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ ОДУ
 „МАЛКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ“ СПОРТЕН ПРАЗНИК В ОБЩИНА ИХТИМАН, ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ ОДУ
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (ПГ ПО МСС) „ПЕЙО К. ЯВОРОВ, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДОЦ. ДАНИЕЛА ТОМОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ В ЮЗУ
ДА БЪДЕШ ГОРД И ОТГОВОРЕН“, АТАНАСКА МЕТОДИЕВА, УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ГРАД РАДОМИР
ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС „ДОБРОДЕТЕЛИТЕ В СПОРТА“, ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА – УЧИТЕЛ ПО ФВС
 ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ, ГРУПОВ ПРОЕКТ НА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛНОСТ ”СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА”, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Електронно списание "Олимпийски известия"

"Юнаци в новото време...."
40та СЕСИЯ ЗА МЛАДИ УЧАСТНИЦИ И 10та СЕСИЯ ЗА УЧИТЕЛИ НА НОА НА БОК – ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ ОДУ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – ДАЦ. КОРНЕЛИЯ НАЙДЕНОВА, НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ЮНАЦИ В НОВОТО ВРЕМЕ – ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА 55 СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ –ЖЕЛКО НАСЕВ, УЧИТЕЛ ПО ФВС И ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДУ
СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ГРАД БОТЕВГРАД 30 МАРТ 2022г – ВАНЯ ЙОРДАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ОДУ
ОЛИМПИЙСКИ КОЛЕДЕН ПРАЗНИК В 55 СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВАЛЕКСАНДЪР РУСЕВ – УЧИТЕЛ ПО ФВС
10 СКРИТАТА ДУХОВНА СИЛА НА СПОРТА И ПЪТЯТ НА ЕДНО ДЕТЕ – ВАНЯ ЙОРДАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ОДУ
ОЛИМПИЙСКА СЕДМИЦА ДГ 23 „ЗДРАВЕ“ – „ИГРАЕМ СЪС СЪРЦЕ И ЗА РЪЦЕ“ ВАНЯ ЙОРДАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ОДУ
АЗЕРБАЙДЖАН И БЪЛГАРИЯ – ЗАЕДНО В ОЛИМПИЗМА МИЛА АЦЕВА – УЧИТЕЛ ПО ФВС
ДОРОТЕЯ АНДОНОВАКОСТАДИНОВА, УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР.РАДОМИР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ РАДОМИ, ВАНЯ ЙОРДАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ОДУ
МОРАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА СПОРТА И ОЛИМПИЗМА, ПРОФ. ЛОЗАН МИТЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОА НА БОК,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ОЛИМПИЙСКО ДРУЖЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ – ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ, МАРИАН ГАЛЧЕВ – УЧИТЕЛ ПО ФВС

Електронно списание "Олимпийски известия"

Олимпийски ученически игри - или кака да вдъхновим децата
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В ТОКИО И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЕМИЛИЯ ВИТАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИФВС КЪМ НСА
39 СЕСИЯ ЗА МЛАДИ УЧАСТНИЦИ и 9 СЕСИЯ ЗА УЧИТЕЛИ И СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ НА НОА НА БОК , ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ОДУ
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДВЕ ОЛИМПИЙСКИ АКАДЕМИИ, ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ОДУ
23 ЮНИ МЕЖДУНАРОДЕН ОЛИМПИЙСКИ ДЕН, ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ОДУ
НСА И БОК ОРГАНИЗИРАХА СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ В ОБЛАСТ СМОЛЯН,  ПРОФ. ЛОЗАН МИТЕВ, ДИРЕКТОР НА НОА
УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИЙСКИ ДЕН В ГРАД СВОГЕ, ГЛ. АС. ЕМИЛИЯ ВИТАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИФВС КЪМ НСА
ОЛИМПИЙСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ В ГРАД , КОСТЕНЕЦ И ДОЛНА БАНЯ, ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ОДУ
ОЛИМПИЙСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ В БОТЕВГРАД, РАЯ АТАНАСОВА, СТУДЕНТ НСА
ОЛИМПИЙСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН, ГЛ. АС. ЕМИЛИЯ ВИТАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИФВС КЪМ НСА
ОЛИМПИЙСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ В ГОРНА МАЛИНА , ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ОДУ
ЮНАШКИ СБОР В ДВОРА НА 55 СЕУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“, ЖЕЛКО НАСЕВ, УЧИТЕЛ ПО ФВС КЪМ 55 СУ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“
ПО СЛЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ – ПРОФ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ, ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ОДУ
ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС „БАРОН ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН“, ВАНЯ ЙОРДАНОВА, ОДУ

Електронно списание "Олимпийски известия"​

Олимпийският клуб в училище и неговата роля в обществото.
 ОЛИМПИЙСКО ДРУЖЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ  2020/2021 – ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ВАНЯ ЙОРДАНОВА
РУО СОФИЯ – ОБЛАСТ И НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРОФ. ЛОЗАН МИТЕВ
СИМВОЛИКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО ЧРЕЗ ОЛИМПИЙСКИЯ ОГЪН ГЛ.АС. ЕМИЛИЯ ВИТАНОВА, НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ В УЧИЛИЩЕ И НЕГОВАТА МИСИЯ МИЛА АЦЕВА, УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
148 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ НА АПОСТОЛА – ЖЕЛКО НАСЕВ, УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ ЧИКАГО ОТКРИВАНЕ НА БЮСТ-ПАМЕТНИК НА АПОСТОЛА В ЧИКАГО НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, ОЛИМПИЙСКИ КЛУБ „ЧИКАГО“
 ОЛИМПИЙСКИ ДЕН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В ПЛОВДИВ ПРОФ. ЛОЗАН МИТЕВ        
 КАЛОКАГАТИЯ ИДЕЯТА НА ДРЕВНОГРЪЦКИЯ АТЛЕТИЗЪМ – РАЯ АТАНАСОВА, СТУДЕНТ В НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ДЕНИС АНДРЕЕВ, ТРЕНЬОР ПО ТАЕКУОНДО  АЛЕКСАНДЪР ДАФИНОВ  СИЛАТА НА ЕДИН УЧИТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР ДАФИНОВ, УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА МЛАДИЯ УЧИТЕЛ В ХРАМА НА ПРОСВЕТАТА  МЕЖДУ МЕЧТИТЕ И ИЗПИТАНИЯТАМАЯ ТОМАНОВА, УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Електронно списание "Олимпийски известия"​

Мисията на "Олимпийски известия"
МИСИЯТА НА „ОЛИМПИЙСКИ ИЗВЕСТИЯ“ – Ваня Йорданова, Олимпийско дружество на учителите  
ОЛИМПИЙСКО ДРУЖЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ – Ваня Йорданова , Олимпийско дружество на учителите 
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ – ПЪРВИЯТ РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ОЛИМПИЙСКАТА ИДЕЯ В БЪЛГАРИЯ – Проф. Лозан Митев, директор на НОА на БОК
ИЗКУСТВОТО И СПОРТА – Мила Ацева, учител по физическо възпитание и спорт
ОЛИМПЙСКИ ДЕН „ЧЕСТНА ИГРА“ – Катрин Христова, учител по физическо възпитание и спорт
IVти ЮНАШКИ ИГРИ – Желко Насев, учител по физическо възпитание и спорт
ОЛИМПИЙСКИ ПРАЗНИК – В. Йорданова
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИЙСКА АКАДЕМИЯ на БОК  – Проф. Лозан Митев, директор на НОА на БОК
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ФВС – Мая Томанова, учител по физическо възпитание и спорт
ОНЛАЙН ОЛИМПИЙСКИ ДЕН – Яна Маринова, учител по физическо възпитание и спорт
ОЛИМПИЙСКА ВАКАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ – Желко Насев, учител по физическо възпитание и спорт
olympic.teachers.bg@gmail.com

Олимпийско дружество на учителите

Олимпийско дружество на учителите

Всеки който споделя нашите педагогически възгледи е добре дощъл, пишете ни!

English