Олимпийско дружество на учителите

"ДОБРОДЕТЕЛИТЕ В СПОРТА"

Художествен конкурс
"ДОБРОДЕТЕЛИТЕ В СПОРТА"

Всяка година в периода април-юни Олимпийското дружество на учителите организират художествен конкурс

„Добродетелите в спорта“

English