Благодарствено писмо до учителите записали се за участие в честванията посветени на 130 годишнината на Швейцарски учители

Материали за учители посветени на 130 годишнината от пристигането на Швейцарските учители

Уважаеми колеги,

Приемете нашата  огромна благодарност и уважение към проявената от Вас отзивчивост да участвате в отбелязване на 130 годишнината от пристигането на Швейцарските учители по гимнастика. Това е белег за проявена професионална култура и морална доблест от Вас чрез педагогическата ни работа, да поставим отново въпроса за хуманните и етични измерения на спортната дейност сред учениците като част от гражданското и национално възпитание.
Особено ценни за нас са Вашите сведения представени в отговорите на анкетата, която предоставихме. Въз основа на тях се изявяват Вашите идеи и възможности за съвместна работа, за педагогическо сътрудничество, в което символът на Швейцарските учители има ролята на лична и колегиална подкрепа за нашата неуморна дейност в името на възпитанието на младите хора.
Ние сме длъжни да Ви запознаем с резултатите от нашата инициатива, за да се ориентираме в мащабите на нашата съвместна работа и на основата на това, да насочим нашите дейности чрез една разумна организация, взаимопомощ в осъществяването на прояви, които да има значим социално-културен и възпитателен ефект в нашите общности.
 1. Изпратени съобщения до учители – 230 колеги, които са участвали в сесии и конференции на Националната олимпийска академия през последните 5 години.
 2. Получени положителни отговори с потвърждение за участие в общата програма 62 учители, както следва:
3. Видове дейности, които предлагате да се провеждат съобразно условията и възможностите на училищата и колегите:
4. Необходимо съдействие, за което са получени заявки и е част от задължението на Организационния комитет:
5. На страницата на Национална олимпийска академия сме изпратили почти всички материали, съобразно посочените заявки от учителите, като отпечатването на плакатите и картичките ще се осъществи до края на април за да може до 15ти май да бъдат раздадени материали на учителите, които дадат заявки за това.
6. По отношение на методическата помощ, която се изисква от Организационния комитет, ние получихме следните указания:
 • Посещение на училище по сключеното споразумение с НСА и план за работа през 2024 година
 • Напътствия за правилно провеждане на събитията и последователността им.
 • Получаване на информация и изпращане на материали.
 • Заповядайте в училището. Ако имате възможност. Да видите : „И сам войнът и войн“.
 • Осигуряване на образователни ресурси и материали, които да помогнат на учители и ученици да изучават и разбират значението на историята в образованието.
 • Подкрепа свързана с предоставяне на горепосочените материали.
 • Предоставяне на материали, които да дискутираме във вид на беседа с учениците.
 • Беседа от лектор
 • Бих желал да Ви поканя в гр. Кюстендил както Комитета, така и целия състав на НОА за един семинар свързан с дейноста на НОА , БОК и МОК . Ще се опитам с помоща на Кмета да организираме срещата със всички учители по ФВС , спортни клубове и спортни деятели в града и съграждани свързани със спорта , в залата на театъра или в заседателната зала в хотел Кюстендил.
 • Ортанизиране на викторина и идеи за провеждане на състезание в училище.
 • На този етап по скоро, да се популяризира дейността на Швейцарските учители, за да има разбиране относно проявите, които бихме организирали в знак на признателност.
 • Исторически материали за приноса на Швейцарските учители за физическото като час в училище и началото на спортното движение в България,
 • Малко по подробна информация за организацията и начина на включване в инициативите, по случай честването на 130 години от пристигането на Швейцарските учители в България и тяхната дейност.
 • Информация относно провеждане на събития от колеги от цяла България
 • Методическа помощ, относно регламента на игрите и състезанията
 • Покана към проф. Лозан Митев ,като гост лектор.
 • Методически материали на часове по физическа култура на Швейцарските учители!
 • Консултиране
 • С организирането ще се справя, но бих искала, ако имате Олимпийско знаме да ми изпратите. Да мога да го сложа във физкултурният салон.
 • Подкрепа за участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители.
 • Може би на по късен етап в подготовката за честването на годишнината
 • Информация за дейностите свързани с честването.
 • изпращане на филм и учебни материали
 • В училището работят над 35 спортни специалисти, завършили НСА“Васил Левски“, които ще се справят с организацията на дейностите.
 • Обмяна на опит за Швейцарската методика на преподаване. 
 • Добри практики
 • Присъствие
 • Учител съм по История ицивилизации и винаги включвам в часовете си информация за швейцарските учители. Подходящи са няколоко теми по учебна програма. 
 • Надявам се да изпратите заявените от мен материали.
 • Каквато Комитета ни предложи.
 • Бих искала да ми съдействате за организацията за посещението на Олимпийския център,относно лекционната част.Благодаря!
 • Плакатите да бъдат на хартиен носител ,за да може да обособим кът в гимназията.
 • Посещение в училище и запознаване на учениците от начален етап 1-4 клас с делото на швейцарските учители.
 • Запознаване с историята на олимпизма в БългарияЗа беседата – лектор
 • Да присъствате на финалите на Юнашките игри и да подсигурим картички на Швейцарските учители за победителите на игрите.
 • Подсигуряване на заявените материали и програма на дейностите, които ще се организират във връзка с честването.
 • Консултации по организирането на събития и информационни материали.
 • Съдействие при посещенията в НСА
 • Проф.Лозан Митев е поканен да се включи като член на журито на организираното от нас състезание,,Бързи,силни,сръчни,, за подготвителните групи от детските градини,което ще се проведе на 24.04.2024г във физкултурния салон на училището. Представители на Комитета за провеждане на беседа в Стем центъра на 90.СУ
За осигуряване на методическа и организационна помощ, ние имаме готовност конкретно да удовлетворим нуждите на нашите колеги.
7. Организационния комитет предвижда:
Провеждане на регионални семинари в София област 12 и 13 април , Кюстендил 22 и 23 април, които вече са договорени.
Приемане и координиране на информация за това кога колегите планират провеждане на своите прояви и тези данни да бъдат оповестени възможно най-широко в медиите.
 
Провеждане на  онлайн срещи с всички учители, които имат възможност да проведат инициативи и техни колеги и техни колеги от училището.
За оказване на конкретно съдействие, ние очакваме лични връзки с всички колеги на вече познатите Ви телефони.
Наред с това, ние предвиждаме провеждането на една медийна кампания, за която Ви насърчаваме и Вие на местно равнище да проведете такива инициативи от началото на месец май.

Уважаеми колеги,

Нека тези сведения ни дадат вдъхновение и така необходимата ни солидарност, в която задружните усилия, основани на личната ни творческа дейност ще дадат своя скромен принос за опазване на основните хуманни ценности на  телесната култура, авторитета на нашата спортната педагогика, приобщаване на младите хора,  разбиране от родителите и обществото към отговорностите на нашата мисия.
Очакваме от Вас информация за това кога планирате провеждането на Вашите инициативи, която да получим до 20 април, за да може да координираме съвместната ни работа. Особено ценно би било, ако е възможно, да окажем взаимно съдействие помежду си, което дава много повече морални сили.
С уважение,
Проф. Лозан Митев

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

English