Предстоящи инициативи на учители по повод 130 години от пристигането на Швейцарските учители в България

130 години от пристигането на Швейцарските учители в България

Благодарствено писмо до учителите

Благодарствено писмо до учителите записали се за участие в честванията посветени на 130 годишнината на Швейцарски учители

Предстоящи инициативи на учители

Беседа, Изложба, Състезания в училище
Изложба, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Посещение на Олимпийския образователен център, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Викторина, Състезания в училище, Посещение на Олимпийския образователен център, Прожекция на филм-по повод честването на 130 годишнитата от пристигането на Швейцарските учители.
Беседа, Изложба, Презентация за СБГД – „Юнак“ участия на училището в състезания, 2018 и 1019 год.

Беседа, Изложба, Викторина

Беседа, Изложба, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Състезания в училище, Ученически творчески проект за Швейцарските учители

Състезания в училище

Беседа, Състезания в училище, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Изложба, Посещение на Олимпийския образователен център, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Изложба, Състезания в училище
Беседа, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители
Беседа, Изложба, Викторина, Състезания в училище
Викторина, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители

Беседа, Състезания в училище

Беседа, Изложба, Викторина, Ученически творчески проект за Швейцарските учители

Беседа, Състезания в училище

Беседа, Изложба, Викторина, Посещение на Олимпийския образователен център
Беседа, Викторина, Състезания в училище, Посещение на Олимпийския образователен център, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители
Беседа, Състезания в училище, Посещение на Олимпийския образователен център
Беседа, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Посещение на Олимпийския образователен център, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Викторина, Състезания в училище, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Викторина, Състезания в училище
Беседа, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Изложба, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители
Беседа, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Изложба, Състезания в училище
Беседа, Изложба, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители

Беседа, Състезания в училище

Беседа, Изложба, Викторина, Презентации
Беседа, Изложба, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Изложба, Представяне на филм в Часа на класа
Беседа, Викторина, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Посещение на Олимпийския образователен център
Беседа, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Ученически творчески проект за Швейцарските учители
Беседа, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители, Посещение на Олимпийския образователен център
Беседа, Състезания в училище
Състезания в училище
Беседа, Изложба, Викторина, Състезания в училище
Беседа, Състезания в училище, Участие в ученически игри посветени на Швейцарските учители
Беседа, Състезания в училище, Посещение на Олимпийския образователен център
Беседа, Ученически творчески проект за Швейцарските учители,
Посещение на Олимпийския образователен център
 
Състезания в училище, Посещение на Олимпийския образователен център
Беседа, Изложба, Викторина, Състезания в училище, Посещение на Олимпийския образователен център, Ученически творчески проект за Швейцарските учители

Материали за учители

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

English